Ons onderwijs

 

Ons onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is gebaseerd op drie pijlers:

  • Verplichte (basis) vakken; zoals lezen, schrijven, rekenen, taal, begrijpend lezen worden in de helft van de verplichte tijd gedaan door middel van top-down onderwijs. De kinderen starten met een instaptoets. De lesstof die ze beheersen, hoeven ze niet nogmaals te doen (m.u.v. automatisering). Voor de lesstof die ze nog niet beheersen wordt instructie gegeven en worden oefeningen aangeboden. Waar mogelijk integreren we deze vakken binnen Deep level learning.
  • Wij bieden extra vakken aan zoals Chinees, filosofie, schaken, programmeren en we maken gebruik van de Pittige Plustorens. Voor de vakken Chinees en schaken hebben we enthousiaste vakleerkrachten en voor filosofie en techniek hebben we een methode. Bij deze vakken is met name het aanleren van vaardigheden belangrijk.
  • Wereldoriëntatie bieden wij aan via Deep level learning: leren door het onderzoeken van een thema. We werken schoolbreed aan hetzelfde thema in een cyclus van drie jaar. 

We besteden iedere dag aandacht aan het trainen van de executieve vaardigheden (zie toelichting op de home-pagina).

Op de vrijdag werken we volgens een circuitmodel. De leerlingen maken een keuze welke lessen ze die periode willen volgen en gaan groepsdoorbrekend de lessen volgen bij de betreffende leerkracht. Deze lessen zijn (waar mogelijk) gekoppeld aan het thema van Deep level learning.

In lessen van 75 minuten werken we aan vaardigheden door het inzetten van workshops zoals: geschiedenis, schaken, wetenschap&techniek, het grote vooruitwerklab, filosofie en Grieks.

Daarnaast hebben we tweemaal bewegingsonderwijs per week en besteden we ruim aandacht aan de creatieve  en sociale vakken.