Schooltijden

  • De schooltijden zijn elke dag van 8.45 uur tot 14.30 uur.
  • Elke schooldag hebben de kinderen twee keer een pauze: de ochtendpauze duurt een kwartier; de lunchpauze een half uur.
  • Tijdens de lunchpauze eten de kinderen onder toezicht van de groepsleerkracht in de klas.

Begin van de dag (ingaan van de school):

  • Tien minuten voor het begin van de schooltijd gaan de deuren open.
  • Bij aankomst op het plein mogen de kinderen naar binnen, de leerkracht is dan al in de klas om ze te ontvangen.
  • De kinderen uit groep 1/2 mogen door hun ouders naar binnen worden gebracht. Vanaf groep 3 komen de leerlingen zelf naar binnen.