Verlof

Kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig en mogen niet zo maar thuis blijven. De school mag ook niet zo maar vrij geven. Dit is aan strikte regels gebonden. Extra verlof, buiten de vakanties, mag alleen worden verleend bij: ziekte, vervulling van godsdienstige verplichtingen, andere gewichtige omstandigheden, doktersbezoek en dergelijke.

Probeert u de afspraken voor doktersbezoek, coaching, tandarts ed. zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.

Andere gewichtige omstandigheden kunnen zijn:

  • huwelijk
  • jubilea
  • ernstige ziekte en overlijden van bloed- of aanverwanten
  • verhuizing
  • bevalling van moeder/verzorgster/voogdes
  • als de werkgever ouders/verzorgers verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen (dit moet worden aangetoond met een werkgeversverklaring)

In de brochure ‘ Vrijstelling van school’ leest u gedetailleerd wanneer wel en wanneer geen verlof wordt gegeven. Lees deze s.v.p. goed door voordat u verlof aanvraagt en vraag minimaal zes weken vooraf aan bij de directie van de school. Dit kan via een module in Social Schools.