Activiteitencommissie

De activiteitencommissie van CBS Klaverblad ondersteunt het team met veel praktische hand- en spandiensten. Zij organiseren de feesten en festiviteiten op onze school, maar denken ook mee over de schoolreizen, excursies en haken aan bij het thema van een groep. De AC stelt een begroting op voor al deze festiviteiten, ontvangt de vrijwillige ouderbijdrage en legt hierover verantwoording af aan de MR. De AC is bereikbaar via ac-klaverblad@pcboleeuwarden.nl