Onze visie

Iedere dag samen groeien!

Alle kinderen verdienen het om zich gezien en gewaardeerd te voelen. Ook verdient ieder kind het om aangesproken te worden op eigen capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden.                            Het Klaverblad ziet het als haar opdracht en uitdaging om hoogbegaafde kinderen te begeleiden en samen hun rugzak te vullen met vaardigheden en kennis, die zij kunnen inzetten op hun weg naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Wij vinden het belangrijk dat de intrinsieke nieuwsgierigheid van onze kinderen gevoed en geprikkeld blijft. Daarom gaan we met hen in een rijke en uitdagende leeromgeving, onderzoekend de wereld verkennen vanuit de thema’s van Deep Level Learning. Kinderen leren de wereld kennen en begrijpen door verbinding met deze wereld.

Door doelgericht te werken en het bieden van passende leerstof die aansluit bij de ontwikkelingsfase en het niveau van het kind, worden en blijven kinderen gemotiveerd om te leren. Dit gaat altijd gepaard met vallen en weer opstaan. Zo ontwikkelen zij de vaardigheden die ze nodig hebben om te leren.

We hechten veel waarde aan een heldere communicatie en constructieve samenwerking met ouders. De driehoek kind-ouders-school is van wezenlijk belang voor het welbevinden en het leren van het kind. We zijn samen verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van onze kinderen, met daarin ieder een eigen rol en met vertrouwen in elkaar.

Kinderen kunnen zichzelf zijn in een omgeving waar zij begrip en herkenning ervaren. Op het Klaverblad kan het kind zich ontwikkelen tussen gelijkgestemden. Op onze school is het hoogbegaafde kind geen uitzondering, waardoor het zichzelf kan zijn.

De leerkrachten spreken kinderen aan op hun capaciteiten. Zij kennen de kinderen en weten, door het voeren van gesprekken met de kinderen en door observaties, wat ze nodig hebben om iedere dag te groeien. Zij fungeren niet alleen als lesgever maar ook als coach in de persoonlijke ontwikkeling. Daarbij willen we de kinderen stimuleren en waar nodig bewegen we mee. Daar hoort ook bij dat kinderen uitgedaagd worden, zodat ze leren hoe om te gaan met alle soorten leerstof, met elkaar en met jezelf. Leren leren en leren leven, met alles wat daarbij hoort. Dit alles kan alleen in een veilige leeromgeving en in een groep waarin iedereen zich prettig voelt. Groepsvorming en een fijne onderlinge sfeer zijn van groot belang.

Want leren leren en leren leven doen we samen!